Välkommen till 

 Konsulentstödd familjehemsplacering för barn, ungdomar, vuxna samt även familjer vid behov.
&
Öppenvårdsbehandling av olika typer av missbruk.


Vi utbildar våra familjehem i Socialstyrelsens "Ett hem att växa i - familjehemmets bok"

logga

Vi har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsverksamhet.