Intresseanmälan

hands-1


Vill Du/Ni bli familjehem och göra skillnad för någon?

Ert uppdrag som familjehem

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn, ungdom eller vuxen i sitt hem under en kortare eller längre tid. Det är ett uppdrag som kräver tid och engagemang och beslutet att bli familjehem ska vara väl genomtänkt så att man är förberedd på att det kanske inte alltid kommer att fungera problemfritt. Alla placeringar är unika och därför finns det ingen mall för hur familjehemmets sammansättning ska se ut. Det handlar inte om att det ska vara perfekt utan snarare om att det finns trygga, vuxna förebilder i hemmet som kan erbjuda stabilitet och kontinuitet. Som familjehemsföräldrar kan ni vara gifta, sambo eller ensamstående. Det kan finnas flera barn eller djur i hemmet. I vissa fall efterfrågas djurfria hem p.g.a. t ex allergier. En del placeringar passar bäst för att komma till en familj på landet där det erbjuds lugn och ro medan andra har ett större behov av att bo i stan nära kommunikationer och andra sociala sammanhang. Det ni ska kunna erbjuda är ett hem med kärlek och omsorg men också struktur och ramar där den placerade ges möjlighet att utvecklas och känner trygghet. Ni ska som familjehemsföräldrar finnas där och stötta och motivera den placerade till skolgång och en aktiv fritid. Det är därför också viktigt att ni bjuder in och låter barnet/ungdomen vara delaktiga i er vardag.

Hur går det till?

När ni anmäler ert intresse till oss för att bli familjehem så gör vi ett första besök i hemmet för att bilda oss en uppfattning om hur er boende- och levnadssituation ser ut. Om vi tror att vi skulle kunna samarbeta med er som familjehem så begär vi tillåtelse att inhämta utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister, socialregister samt kronofogde på alla boende i hemmet över 18 år. När vi har fått in de registerutdrag som behövs så bokar vi in ytterligare ett besök för individuella intervjuer. Intervjufrågorna syftar till att vi vill lära känna er som familj och se hur er vardag ser ut, samt upptäcka styrkor och svagheter som kan vara till hjälp i vårt arbete att handleda er som familjehem i olika situationer. Efter genomförd intervju sammanställs svaren till ett underlag för vidare komplettering av placerande kommun. Innan kommunen får ta del av utredningsunderlaget får ni ta del av och godkänna innehållet. Processen, både innan ni är klara som familjehem och fram till ni får en placeringsförfrågan, kan ta tid och det är bra att vara medveten om. Det är viktigt att det blir en bra start för både det barn/ungdom som placeras och för familjehemmet och därför är matchningen inför en placering noggrant övervägd.

Vi på Swea Familjehem, tillsammans med våra uppdragsgivare kommunerna, ser till att matchningarna blir så bra som möjligt. Det är alltid socialtjänsten som har huvudansvaret för den placerade och det är de som fattar beslut kring själva placeringen. Den placerade har en egen socialsekreterare som utifrån BBIC:s riktlinjer och gällande lagstiftning ska utreda barnets behov och värna om barnets bästa. Både uppdragsgivaren och vi på Swea Familjehem gör uppföljningar och regelbundna hembesök för att se att familjehemsplaceringen fortskrider i enlighet med genomförandeplan.

Som familjehemsförälder får du stöd och vägledning i ditt uppdrag från oss på Swea Familjehem och det kan vara allt från vardagliga frågeställningar till mer akuta situationer där det uppstår problem som snabbt kräver insats. Hos oss möter du människor med värme och engagemang. Swea Familjehem är ett litet företag som känner sina familjer väl. Familjehemmen erbjuds kontinuerligt utbildning och även föreläsningar inom olika områden som rör familjehemsplaceringar - allt för att ni ska känna er trygga i ert uppdrag. Genom vår mångåriga erfarenhet av familjehemsplaceringar kan vi matcha våra familjer rätt mot de förfrågningar som inkommer från kommunerna. Swea Familjehem har tagit fram ett särskilt material riktat till familjhemmet som vi kallar "Familjehemspärmen", vilken ska läsas igenom av familjehemmet och man ska vara väl förtrogen med dess innehåll.

Det är vanligast att barn och unga placeras med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) , som är frivillig placering där vårdnadshavarna har gett sitt samtycke till att barnet tillfälligt eller för längre tid ska bo i ett familjehem. Om vårdnadshavarna motsätter sig en placering kan socialtjänsten ansöka hos socialnämnden om ett omhändertagande enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det innebär att om det finns tillräckligt stark misstanke om att ett barn far illa i sin familj kan det således beslutas om placering under tvång.

Ersättningar

Som familjehem hos oss på Swea Familjehem får ni dels en arvodesdel som kan ses som en lön för det arbete ni utför och dels en omkostnadsdel som är till för att täcka de kostnader som uppkommer när ett barn eller ungdom flyttar in i hemmet. Det kan t ex vara kostnader som mat, kläder, hygienartiklar och fickpengar. Swea Familjehem följer SKL:s riktlinjer och rekommendationer när det gäller ersättningar.

Samarbete

Vid en placering i ett familjehem är det ofta flera olika personer från såväl myndigheter som från barnets eller den unges biologiska familj inblandade. Det kan vara företrädare från socialtjänsten, föräldrar, mor- och farföräldrar och andra släktingar, personal inom sjukvård, barnpsykiatri och personal i barnomsorg och skola. Det är viktigt att det här samarbetet fungerar på ett tillfredställande sätt framför allt för att underlätta för en väl fungerande relation mellan barnet och dess biologiska föräldrar.

 

Är Du/Ni intresserade och vill att vi tar en kontakt, skickas e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (ange intresseanmälan som ämne), eller ring oss.
Detta innebär inga förpliktelser för dig utan är första steget i en diskussion...

Vårt upptagningsområde är sydostregionen.